Jaka jest różnica pomiędzy psychologiem, psychiatrą a psychoterapeutą?

07 maja 2016
Jaka jest różnica pomiędzy psychologiem, psychiatrą a psychoterapeutą?

Pytanie – Psycholog? Psychiatra czy może Psychoterapeuta?

Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, są w depresji lub poczuły potrzebę kontaktu z kimś kto profesjonalnie zajmuje się pomocą psychologiczną, często zastanawiają się do kogo udać się po pomoc. Pojawia się szereg nieporozumień związanych z potocznym rozumieniem psychologa jako osoby do której udajemy się w sprawach dotyczących wszelkich trudności związanych ze zdrowiem psychicznym. Zawód psychologa bardzo często mylony jest z z zawodem psychoterapeuty, a nawet psychiatry. W naszej praktyce często spotykamy się z sytuacją kiedy nasi pacjenci mylnie zwracają się do nas tytułując nas psychologiem lub doktorem. Zdarza się również, że proszą nas o przypisanie leku. Aby wyjaśnić te nieporozumienia i udać się po pomoc do odpowiedniej osoby należy bliżej zapoznać się z tym co kryje się pod nazwami psycholog, psychoterapeuta i psychiatra.

Psycholog

Psycholog – to ktoś, kto posiada tytuł magistra w zakresie psychologii. Psychologia jest to nauka, która bada mechanizmy i prawa rządzące psychiką i zachowaniami człowieka. Psycholog ma zatem odpowiednie kwalifikacje aby posługiwać się testami psychologicznymi, wydawać orzeczenia, zaświadczenia i stawiać diagnozę psychologiczną. Może również udzielać pomocy psychologicznej, zajmować się poradnictwem czy doradzać w kwestiach związanych z wychowywaniem dzieci, pracą, biznesowych itd. Studenci psychologii kształcą się w różnych specjalnościach, np. psychologia transportu, psychologia sądowa, poradnictwo zawodowe, psychologia pracy, psychologia kliniczna.Psycholog nie może wystawiać recept na lekarstwa, czyli stosować leczenia farmakologicznego. Psycholog może prowadzić psychoterapię w sytuacji kiedy ma również ukończoną szkołę psychoterapii w jednym z wybranych nurtów.

Psychiatra

Psychiatra – to osoba, która ukończyła studia medyczne i specjalizację z psychiatrii. Psychiatria zajmuje się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Lekarz psychiatrii stawia diagnozę po rozpoznaniu objawów i ma możliwość stosowania środków farmakologicznych. Zaburzeniom psychicznym mogą towarzyszyć objawy fizyczne, wtedy psychiatra przeprowadza klasyczne badanie lekarskie. Może również prosić o wypełnienie kwestionariusza lub wykonanie prostego zadania. Po postawieniu diagnozy lekarz zaproponuje odpowiednią terapię. Coraz częściej proponowane są dwutorowe formy leczenia czyli połączenie farmakologii i psychoterapii ( pacjent kierowany jest wówczas do psychoterapeuty lub psychiatra sam prowadzi psychoterapię jeśli posiada odpowiednie wykształcenie). Ma to miejsce np. w stanach depresyjnych, lękowych oraz zaburzeniach osobowości.

Psychoterapeuta

Psychoterapeuta – to ktoś, kto ukończył podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii ( w Polsce trwa ono okołu czterech lat )w jednym z certyfikowanych ośrodków psychoterapii. Psychoterapeutami najczęściej zostają osoby po studiach humanistycznych lub medycznych.Psychoterapeuta powinien również odbyć terapię własną, która często jest warunkiem uzyskania dyplomu. Bardzo ważnym elementem pracy psychoterapeuty jest korzystanie z superwizji. Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń nerwicowych ( obecnie klasyfikowanych jako zaburzenia lękowe ), zaburzeń osobowości chorób psychosomatycznych oraz rozmaitych problemów natury psychologicznej. Podstawowym środkiem leczenia w psychoterapii jest specyficzny rodzaj relacji pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą, opartej na zaufaniu, rozmowie oraz kontrakcie zawartym na początku terapii. Psychoterapeuta w zależności od nurtu w którym pracuje oraz problematyki pacjenta prowadzi terapię długo lub krótkoterminową. Istnieje kilka nurtów psychoterapii. Do głównych zaliczamy: psychoterapię psychodynamiczną, psychoanalityczną, poznawczo – behawioralną, systemową, humanistyczno – egzystencjonalną. Psychoterapeuta nie może przypisywać lekarstw ale zdarza się, że prosi pacjenta o konsultację psychiatryczną kiedy uzna, że pomocne w terapii będzie leczenie zintegrowane ( farmakologia i psychoterapia).

Wszystkie osoby mające wątpliwości, do kogo udać się po pomoc zapraszamy do kontaktu. Postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące tego którą metodę leczenia podjąć.