Psychoterapia par i małżeństw

Psychoterapia par/małżeństw poprzedzają konsultacje psychoterapeutyczne , w których uczestniczą oboje małżonków/ partnerów. Każda z sesji dla par trwa 60 min i ma charakter regularnych, co tygodniowych spotkań.

Koszt: 250 zł za każdą sesje małżeńską/ pary.