Psychoterapia młodzieży

Psychoterapia młodzieży – Szczecin

Psychoterapia młodzieży to psychoterapia indywidualna przeznaczona dla osób od 16 roku życia.

Okres dojrzewania, jest szczególnym i trudnym okresem w rozwoju mającym ogromny wpływ na kształtowanie si ę osobowości i późniejsze życie.

W naszym gabinecie często spotykamy się z przypadkami depresji u ludzi młodych a nawet myślami samobójczymi. Młody człowiek zaczyna zdobywać nowe doświadczenia fizyczne, społeczne i intelektualne, aby zbudować własną tożsamość. Zanim jednak odnajdzie własną drogę życiową, zbierane doświadczenia poddaje licznym próbom i eksperymentom, aby upewnić się co do słuszności podjętych wyborów. Z tego względu okres ten jest burzliwy zarówno dla adolescentów, jak i ich najbliższego otoczenia.

Najczęściej wystepujące problemy to:
• zaburzenia zachowania i emocji: przekraczanie norm społecznych, zachowania autoagresywne i agresywne, kłamstwa, oszukiwanie,
• zachowania lękowe: nadmierne martwienie się, nasilający sie lęk i napady paniki, unikanie trudnych sytuacji, objawy somatyczne,
• zaburzenia depresyjne: obniżenie, wahania nastroju, unikanie kontaktów z rodziną i rówieśnikami, obniżenie poczucia własnej wartości.

Psychoterapia indywidualna młodzieży zazwyczaj odbywa się raz w tygodniu. Sesje trwają 50 minut. Rodzice mają prawo do konsultacji dotyczących pracy z ich dzieckiem.
W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na psychoterapię muszą zawsze wyrazić rodzice, natomiast po ukończeniu 18 roku życia nastolatek na terapię zgłasza się samodzielnie.