Psychoterapia młodzieży

Psychoterapię młodzieży poprzedzają konsultacje psychoterapeutyczne. W przypadku pacjentów niepełnoletnich, w pierwszym spotkaniu konsultacyjnym uczestniczą także rodzice. Następne spotkania mają charakter indywidualny. Sesje terapeutyczne odbywają się regularnie, w co tygodniowych odstępach. Czas trwania terapii zależny jest od problematyki pacjenta.

Koszt: 180 zł za każdą sesję psychoterapii młodzieży.