Konsultacja Psychoterapeutyczna

Czas trwania konsultacji to 60 min. Ilość konsultacji jest uzależniona od potrzeb i problematyki, z która zgłasza się pacjent/ para.

Koszt: 120 zł za każdą konsultację psychoterapeutyczną.