Szkoła dla rodziców

26 listopada 2013
Szkoła dla rodziców

Szkoła dla rodziców

Ogłaszamy nabór na warsztaty podwyższające kompetencje rodzicielskie:

„Szkoła dla rodziców”

Chcesz poznać bliżej swoje dziecko, nawiązać z nim cieplejsze i głębsze relacje?
Pragniesz dowiedzieć się jak pomóc swojemu dziecku rozpoznawać, wyrażać i akceptować swoje uczucia?
Nie wiesz jak motywować dziecko do pracy i współpracy? Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty?
Chcesz dowiedzieć się jak wyrażać swoje oczekiwania, aby były przez dzieci respektowane?
Czyli po prostu nauczyć się jak mówić do dzieci, aby nas słuchały i jak słuchać żeby do nas mówiły?

Zapraszamy na warsztaty rozwoju umiejętności rodzicielskich

„Szkoła dla Rodziców”

Jest to cykl spotkań, podczas których rodzice i opiekunowie mogą zdobyć wiedzę oraz umiejętności praktyczne, które pozwolą im radzić sobie w wielu trudnych dla nich sytuacjach związanych z wychowywaniem dziecka.

Warsztaty stanowią cykl 10 spotkań, odbywających się raz w tygodniu, trwających 3-4 godziny dydaktyczne (w zależności od ilości przerw). Grupy mają charakter zamknięty. Ważne, aby uczestnicy brali udział we wszystkich spotkaniach, gdyż na każdym z nich poruszamy nowy, ważny temat.

Nigdy nie jest ani za wcześnie, ani za późno by coś zmienić lub coś ulepszyć.

Koszt udziału w warsztatach to 400 zł za osobę lub 600 zł przy udziale obojga rodziców.