Małgorzata Dziewanowska

Jestem psychoterapeutką związaną z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Specjalizuję sie w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych, młodzieży oraz psychoterapii par.

Moje podejście do pacjenta koncentruje się na relacji terapeutycznej i rozmowie. Każdy pacjent jest przeze mnie traktowany indywidualnie, jako specyficzna, wyjątkowa osobowość. Pomaga to pacjentowi m.in. w rozumieniu sposobu jego funkcjonowania w relacjach interpersonalnych, zawodowych, sytuacjach kryzysowych i powoduje poprawę jakości życia.

W swojej pracy stosuję również psychoterapię skoncentrowaną na przeniesieniu jako metodę leczenia zaburzeń z pogranicza i innych zaburzeń osobowości ( TFP– transference focused psychotherapy).

Regularnie uczestniczę w superwizjach, które są podstawą pracy psychoterapeuty i konferencjach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (www.psychodynamika.pl) i Katedrę Psychiatrii Collegium Medicum UJ.

Posiadam również wieloletnie doświadczenie zawodowe jako coach, trener rozwoju osobistego i umiejętności psychologicznych oraz wykładowca.

Doświadczenie zawodowe i umiejetności zdobywałam w:
• Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej;
• Staż kliniczny odbyłam w Centrum Psychiatrycznym SPS ZOZ “Zdroje” na I Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic;
• Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Studium socjoterapii i treningu interpersonalnego;
• „Positive” firma szkoleniowa projektująca i przeprowadzająca szkolenia z zakresu podwyższania kompetencji psychologicznych i komunikacji interpersonalnej dla kadr menadżerskich i nauczycieli, której byłam założycielką;
• w CMPP ukończyłam kurs doskonalący „Szkoła dla rodziców i wychowawców”;
• Projektowanie i prowadzenie szkoleń w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Kapitał Ludzki;
• Praca jako wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu, Szkoła Trenerów Biznesu;
• Współpraca z Teichert & Partners, psychologia i biznes jako trener i wykładowca;
• Ukończyłam Wyższą Szkołę Biznesu, specjalność Trener Biznesu;
• Studia magisterskie Socjologia Zachowań Ludzkich na Uniwersytecie Szczecińskim.