Barbara Uhle-Szabałowska

Jestem dyplomowanym psychoterapetą, socjpoterapeutą,pedagogiem. Pracuję w oparciu o paradygmat psychodynamiczny, wywodzący się z klasycznej psychoanalizy. Prowadzę psychoterapię  osób dorosłych, (borykającymi się ze stanami depresyjnymi, lękowymi,  chcącymi zniwelować niekorzystne wzorce zachowań i przeżywania) oraz par/ małżeństw przeżywających kryzys w związku. W kontakcie z pacjentami dostosowuje swoją aktywność do aktualnych potrzeb i możliwości pacjenta, poszukując wspólnie z nim nowego rozumienia  jego rzeczywistości wewnętrznej, nowych sposobów radzenia sobie z otaczającym światem oraz wypracowaniu nowych definicji samego siebie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji zarówno indywidualnej jak i grupowej.

 

Swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie zdobywałam w:

 • Krakowskim Centrum Psychodynamicznym Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej., gdzie ukończyłam całościowe czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii, zakończone otrzymaniem Dyplomu Psychoterapeuty Psychodynamicznego;
 • Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie ukończyłam Studium socjoterapii i treningu interpersonalnego;
 • Odbyłam staż w I Odziale Dziennym Leczenia Nerwic SPZOZ „Zdroje” Centrum Psychiatryczne oraz II Odziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym
 • Praca na stanowisku psychoterapeuty w Wojskowej Specjalistycznej Przychodnii Lekarskiej SPZOZ – Poradnii Zdrowia Psychicznego w Stargardzie Szczecińskim;
 • Praca na stanowisku terapeuta-pedagog w MOPR Szczecin,
 • Gabinety prywatne
 • Regularnie uczestniczę w konferencjach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, których jestem członkiem.

 

 

Ponadto, poszukując swojej drogi terapeutycznej, ukończyłam wiele kursów i szkoleń, które rozszerzyły moje horyzonty myślowe. Między innymi :

 • W Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, ukończyłam kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin;
 • W Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiazaniach, , ukończyłam kurs podstawowy i zaawansowany Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach;
 • W Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Stowarzyszenie „Niebieska Linia”, ukończyłam szkolenie dotyczące pracy z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie;
 • W CMPPP, ukończyłam I i II stopień kursu doskonalącego dla rodziców : „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”oraz „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” cz. II – „Rodzeństwo bez rywalizacji”,
 • Podylomowo ukończyłam Diagnozę i terapię pedagogiczną w WSHTWP w Szczecinie